تبلیغات
دانشجویان مواد دانشگاه تجن - سرفصل تجزیه ی مواد غذایی
پنجشنبه 1390/05/6

سرفصل تجزیه ی مواد غذایی

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

تجزیه ی مواد غذایی:
سرفصل های نظری:
مقدمه ای بر اهمیت و کاربرد های تجزیه مواد غذایی، نمونه برداری (اصول، روش ها و وسایل مورد استفاده)، روش های وزنی و حجمی و اسیدیمتری در تجزیه مواد غذایی، اصول رفراکتومتری، دانسیتومتری، پلاریمتری، اسپکتروفتومتری، کروماتوگرافی (اصول، روش ها و دستگاه های مربوطه و کاربرد های آن ها)، انواع خطاهای آزمایشی، ارزیابی صحت و دقت نتایج آزمایشات، روش های مختلف اندازه گیری رطوبت، اندازه گیری چربی، اندازه گیری پروتیین، اندازه گیری خاکستر و املاح معدنی، اندازه گیری میزان نمک، آزمایشات کمی و کیفی قند ها، اندازه گیری ویتامین ها، اندازه گیری مواد افزودنی و نگهدارنده ها، اندازه گیری فیبر، اندازه گیری انرژی زایی  مواد غذایی
سرفصل های عملی:
روش های مختلف اندازه گیری رطوبت، اندازه گیری چربی، اندازه گیری پروتیین، اندازه گیری خاکستر و املاح معدنی، اندازه گیری میزان نمک، آزمایشات  کمی و کیفی قند ها، اندازه گیری ویتامین ها، اندازه گیری مواد افزودنی و نگه دارنده ها، اندازه گیری فیبر، اندازه گیری انرژی زایی مواد غذایی

نظرات()