تبلیغات
دانشجویان مواد دانشگاه تجن - اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)
جمعه 1390/08/27

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)

• نوع مطلب: بیوشیمی ،
• نوشته شده توسط: ArAm

EDTA

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)

 Ethylene di amine tetra acetic acid

حالت فیزیکی: جامد 
ظاهر: پودر سفید رنگ
فرمول شیمیایی:  C10H16N2O8
دانسیته:86/0 gr.cm3
نام مترادف:
N,N'-1,2-ethanediylbis(N-(carboxymethyl)glycine)edetic acid

جرم مولکولی: 2/292
محلول : حلالیت در آب
نقطه ذوب:245-237 درجه سانتیگراد

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) :

این مولکول 6 مکان بالقوه برای پیوند با یون های فلزی دارد، 4 گروه کربوکسیل و 2 گروه آمین، در نتیجه یک لیگاند 6 دندانه و یک اسید 4 ظرفیتی است و طی چهار تفکیک متوالی، هیدروژن آزاد کرده و به عنوان تیتران استفاده می شود.

نکات ایمنی:

باعث سرفه و گلودرد میگردد. در صورت خوردن، باعث دل درد، سوزش، اسهال می گردد. این ماده به هنگام حرارت دادن، به بخارات سمی اکسیدهای ازت تجزیه می گردد. با اکسید کننده های قوی، بازهای قوی، مس و آلیاژهای مس و نیکل وارد واکنش می شود.


نظرات()