تبلیغات
دانشجویان مواد دانشگاه تجن - معرف تیمول فتالئین
جمعه 1390/09/11

معرف تیمول فتالئین

• نوع مطلب: شیمی تجزیه ،
• نوشته شده توسط: ArAm

Thymolphthalein
Properties
Molecular formula C28H30O4
Molar mass 430.53 g/mol
Appearance White powder
Melting point

248 - 252 °C (decomp.)


نظرات()