تبلیغات
دانشجویان مواد دانشگاه تجن - معرف برموفنول آبی
جمعه 1390/09/11

معرف برموفنول آبی

• نوع مطلب: شیمی تجزیه ،
• نوشته شده توسط: ArAm

Bromophenol blue
Properties
Molecular formula C19H10Br4O5S
Molar mass 669.96 g mol−1

نظرات()