دوشنبه 1390/07/11

سرفصل های میکروبیولوژی مواد غذایی

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

میکروبیولوژی مواد غذایی:

سرفصل های نظری:

طبقه بندی میکروارگانیزم های مهم در صنایع غذایی (باکتری و قارچ)، عوامل موثر بر رشد میکروارگانیزم های در مواد غذایی (اعم از عوامل بیرونی و درونی مانند رطوبت، فعالیت آبی، PH ، EH، مواد غذایی مغذی و ساختمان مواد غذایی)، تعریف و چگونگی آلودگی و فساد مواد غذایی توسط میکروارگانیزم ها (آنزیمی، شیمیایی و ...) تغییرات فیزیکی و شیمیایی حاصل از فساد مواد غذایی، روش های نگهداری مواد غذایی از دسترس میکروارگانیزم ها، روش های معمولی و مدرن شمارش باکتری ها در غذا. میکروارگانیزم ها و چگونگی کنترل آن ها در ارتباط با غذا (حرارت مرطوب، رفتار میکروارگانیزم ها در دماهای پایین، اثر خشک کردن و تغلیظ بر فعالیت میکروارگانیزم ها، اثر افزودن مواد شیمیایی بر فعالیت میکروارگانیزم ها، اثر بسته بندی های مختلف بر مرگ و میر میکروارگانیزم ها، اثر متقابل فعالیت میکروارگانیزم ها بر هم) مسمومیت و عفونت با منشائ غذایی، میکروبیولوژی گوشت و فراورده های گوشتی، میکروبیولوژی ماکیان، میکروبیولوژی تخم مرغ و فراورده های آن

سرفصل های عملی:

چگونگی نمونه برداری و کشت میکروارگانیزم های فساد زا و مسمومیت زا در صنایع غذایی، چگونگی تشخیص میکروارگانیزم های ارائه شده در قسمت تئوری (سالمونلوزیس، استافیلوکوکی، ویبریو پاراهمولیتیکوس، باسیلوس سرئوس، بوتولیسم، کلیستریدیوم پرفریژنس، شیگلوزیس، E.coli، انتروپاتوژنیک و ...)، ارزیابی کیفی شیر و گوشت از نظر میکروبیولوژی، تعیین Dvalue و Zvalue برای یک نوع باکتری، بررسی اثر عوامل نگهداری بر رشد میکروارگانیزم های مختلف، بررسی اختلاف اثر دمای اعمال شده بر مواد غذایی بر میکروارگانیزم های حساس به حرارت و مقاوم به حرارت، انکوباتور گذاری چند نمونه محصول بسته بندی شده و بررسی آن از نظر آلودگی میکروبی.


نظرات()

یکشنبه 1390/07/3

سرفصل های کنترل کیفی مواد غذایی

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

کنترل کیفی مواد غذایی:

سرفصل های نظری:

تاریخچه کنترل کیفیت، سازماندهی واحد کنترل کیفیت و رابطه میان آن با سایر قسمت های واحد تولیدی، مفاهیم اساسی در کنترل کیفیت، مزایا و هزینه های کنترل کیفیت، روش های ارتقاء کیفیت، عوامل موثر بر کیفیت مواد غذایی (عوامل شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و حسی)، روش های انجام آزمون حسی، مراحل اصلی در کنترل کیفی مواد غذایی، آشنایی با سیستم های مدیریت و ارتقاء کیفیت ( ISO9000، ISO 14000، TQM، HACCP) کابرد آمار در کنترل کیفیت (روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، نمودار های توزیع فراوانی، توزیع های احتمالی)، کنترل آماری کیفیت در حین فرآیند (SPC) (رسم نمودار های کنترل برای متغیر های کمی RX و رسم نمودار های کنترل برای وصفی های P , C , U , … و محاسبه کارایی فرایند)، نمونه برداری، طرح های نمونه گیری به منظور پذیرش( سطح کیفیت پذیرش، طرح های یک بار، جفت و چند بار نمونه گیری و بازرسی نرمال، تنگ تر شده و کاسته شده)، بررسی کنترل کیفیت در یک واحد صنایع غذایی.

سرفصل های عملی:

اهمیت اجرای روش های کنترل کیفی، تشکیل پاتل چشایی و اجرای تست های چشایی گوناگون، نمونه برداری از مصولات غذایی، رسم نمودار های X , R , C , P  ارزیابی محصولات غذایی از نظر شاخص های شیمیایی  و میکروبی


نظرات()

پنجشنبه 1390/05/20

دروس ارائه شده ی ترم 3

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

 1. انقلاب اسلامی و ریشه های آن
 2. برنامه نویسی کامپیوتر
 3. بیوشیمی عمومی
 4. شیمی تجزیه
 5. عملیات کارگاهی
 6. مکانیک سیالات
 7. میکروبیولوژی مواد غذایی

نظرات()

پنجشنبه 1390/05/6

سرفصل تجزیه ی مواد غذایی

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

تجزیه ی مواد غذایی:
سرفصل های نظری:
مقدمه ای بر اهمیت و کاربرد های تجزیه مواد غذایی، نمونه برداری (اصول، روش ها و وسایل مورد استفاده)، روش های وزنی و حجمی و اسیدیمتری در تجزیه مواد غذایی، اصول رفراکتومتری، دانسیتومتری، پلاریمتری، اسپکتروفتومتری، کروماتوگرافی (اصول، روش ها و دستگاه های مربوطه و کاربرد های آن ها)، انواع خطاهای آزمایشی، ارزیابی صحت و دقت نتایج آزمایشات، روش های مختلف اندازه گیری رطوبت، اندازه گیری چربی، اندازه گیری پروتیین، اندازه گیری خاکستر و املاح معدنی، اندازه گیری میزان نمک، آزمایشات کمی و کیفی قند ها، اندازه گیری ویتامین ها، اندازه گیری مواد افزودنی و نگهدارنده ها، اندازه گیری فیبر، اندازه گیری انرژی زایی  مواد غذایی
سرفصل های عملی:
روش های مختلف اندازه گیری رطوبت، اندازه گیری چربی، اندازه گیری پروتیین، اندازه گیری خاکستر و املاح معدنی، اندازه گیری میزان نمک، آزمایشات  کمی و کیفی قند ها، اندازه گیری ویتامین ها، اندازه گیری مواد افزودنی و نگه دارنده ها، اندازه گیری فیبر، اندازه گیری انرژی زایی مواد غذایی

نظرات()

پنجشنبه 1390/05/6

سرفصل عملیات صنایع غذایی

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

عملیات صنایع غذایی: (عملی)
 تولید یک نوع کمپوت، یک نوع کنسرو گوشتی، یک نوع کنسرو سبزی، تولید محصولات لبنی شامل ماست و پنیر، تولید نان، تولید یک نوع مربا، تولید یک نوع مربا، تولید یک نوع ترشی، آشنایی با خصوصیات کیفی محصولات مورد مصرف و فراورده های واحد های تولیدی صنایع غذایی، بازدید از کارخانجات صنایع غذایی لبنی، گوشتی، میوه و سبزی، آرد و نان و ماکارونی (برای هر یک از عملیات و یا بازدید گزارش عملی تهیه گردد)

نظرات()

پنجشنبه 1390/05/6

سرفصل شیمی مواد غذایی

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

شیمی مواد غذایی:
مقدمه و اهمیت شیمی مواد غذایی، آب موجود در مواد غذایی، بررسی مباحثی از قبیل کربوهیدرات ها، پلی ساکاریدها، پروتئین ها، ویتامین ها، مواد معدنی در مواد غذایی و ساختار و دیگر مسایل موجود، بررسی شیمی مواد طعمی و افزودنی های مواد غذایی، بررسی سیستم های کلوئیدی در مواد غذایی

نظرات()

پنجشنبه 1390/05/6

سرفصل سینتیک و طرح راکتور

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

سینتیک و طرح راکتور:
الف) سینتیک:
مقدمه در مورد لزوم و کاربرد درس طرح راکتور و طبقه بندی واکنش ها به طور کلی، بررسی سرعت واکنش های متجانس شامل تقسیم بندی، مدل های واکنش های ابتدایی و غیر ابتدایی، اثر دما، بررسی واکنش های مختلف تعیین معادلات سرعت واکنش ها با درجات مختلف، روش های انتگرال و دیفرانسیل واکنش های کاتالیستی، اتو کاتالیستی زنجیری، موازی، برگشت پذیر، انواع راکتور ها و کاربرد آن ها در صنایع غذایی
ب) طرح راکتور:
مقدمات طراحی راکتور ها و تعیین معادلات کلی بیلان مواد و انرژی، راکتور های آرمانی و منفرد، معادلات راکتور های ناپیوسته، زمان پر شدن و سرعت پر شدن، راکتور های مخلوط کننده و قالبی، طرح راکتور های مداوم برای واکنش های منفرد، مقایسه کارآیی راکتور ها با یکدیگر و موارد استعمال هر یک از منحنی های طرح و طراحی سینتیک شامل دوره ای (Recycle) و موارد استعمال آن ها در واکنش های اتوکاتالیستی، طراحی راکتور های مداوم برای واکنش های چند گانه، اپرات دما و فشار، روش های ترسیمی طراحی راکتور ها با دمای غیر یکنواخت، تعیین مناسب ترین مسیر تغییرات دما، عملکرد آدیاباتیک، بررسی واکنش های گرمازا در راکتور های مخلوط کننده ها، واکنش هایی که با دخالت کاتالیزور های جامد انجام می شوند، تعیین معادلات سرعت واکنش با توجه به عوامل کنترل کننده ماکروسکوپی

نظرات()

پنجشنبه 1390/05/6

سرفصل استاتیک و مقاومت مصالح

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

استاتیک و مقاومت مصالح:
تعریف نیرو و گشتاور، شناخت برداری نیرو و گشتاور، جمع نیرو ها و گشتاور به طریق ترسیمی و تحلیلی، تجزیه نیرو در سطح، انتقال نیرو و گشتاور، جمع نیروهای فضایی و تجزیه یک نیرو بر روی سه مولفه ی فضایی، تعریف تعادل و شرایط آن از طریق ترسیمی و تحلیلی، تعریف پیکر آزاد، تعریف کلی پایه ها، سیستم های معین و نامعین استاتیکی، تعریف نیرو های داخلی و خارجی، خواص هندسی مقاطع، کلیات درباره ی اجسام صلب و الاستیک و مسایل مربوط به مقاومت مصالح، محاسبه عکس العمل در تکیه گاه ها، تعریف تنش و کرنش و نمایش تجربی تنش و کرنش، قانون هوک و تعمیم آن و تعریف ضریب پواسون، تنش حرارتی، بررسی مسایل یک بعدی نظیر میله ها و حل مسایل خرپاها و تعریف همسازی با استفاده از تغییر مکان خرپاها، پیچش مقاطع دایره ای تو پُر و تو خالی و محاسبه زاویع ی پیچش و توزیع تنش، تئوری مقدماتی خمش تیرها و تعیین شیب و تغییر مکان به وسیله معادله دیفرانسیل و تعیین توزیع تنش های محوری و برشی در مقاطع تیرها، حل مسایل هیدرواستاتیک، فنر های تیغه ای و مارپیچی، مخازن جدار نازک استوانه ای و   کره ای، دایره ی مور برای تعیین تنش ها

نظرات()

پنجشنبه 1390/05/6

سرفصل موازنه جرم و انرژی

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

موازنه جرم و انرژی:
 موازنه مواد، آنالیز مسایل و موازنه مواد، موازنه ی مواد با بکار گرفتن تکنیک ریاضی برای مسایلی که دارای اجزا باشد، محاسبات مربوط به گشت ها (Recycles)، گاز ها، بخار ها، مایعات و جامدات، قانون گاز های ایده آل، روابط حقیقی، فشار بخار، فشار بخار اشباع، اشباع جزیی و رطوبت، موازنه مواد در تبخیر و میعان (Condensation)، پدیده فاز ها، موازنه انرژی و تعاریف و واحد ها، ظرفیت حرارتی، معادله تغییرات آنتالپی در تغییر فازها، موازنه کلی انرژی، فرایند برگشت پذیر و موازنه مکانیکی انرژی، حرارت واکنش، حرارت انحلال و انحلاط، ترکیب موازنه انرژی و مواد، به کار گرفتن موازنه انرژی و مواد همزمان در حالت های steady و unsteady، دیاگرام آنتالپی غلظت، نمودار های رطوبت و استفاده از آن، مسایل پیچیده

نظرات()

پنجشنبه 1390/05/6

سرفصل انتقال جرم

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

انتقال جرم:
 کلیات، فرایند های انتقال جرم، تقسیم بندی انواع حالات انتقال جرم، تماس مستقیم و غیر مستقیم فازها، انتقال جرم به صورت های پایا و غیر پایا، عملیات مرحله ای، تعداد واحد های تعادل جرم به طور کلی، کاربرد ضرایب کلی محلی، ضرایب انتقال جرم کلی متوسط، عملیات پایدار با جریان های موازی و هم جهت، جریان های موازی و مختلف الجهت واحد ها، عملیات هم جهت مدوام، عملیات جریان های پیوسته، مجموعه ها، مجموعه های با جریان متقاطع، مجموعه های مداوم با جریان معکوس، واحد ها و شدت انتقال جرم دستگاه های مربوط به عملیات واحد های صنعتی گاز، مایع، مخازن مجهز به همزن، برج های سینی دار، اصول طراحی برج های سینی دار و محاسبات افت فشار در آن ها، راندمان سینی ها، برج های دیوار مرطوب، پاشش، برکن ها، طراحی برج های پر شده و محاسبات افت فشار در آن ها، جذب، حلالیت گازها در مایعات در حال متقارن، سیستم های ایده آل و غیر ایده آل، محاسبات جریان های معکوس، جریان های موازی و هم جهت، عملیات چند مرحله ای با جریان های معکوس، محاسبه برج های برنده در عمل، محاسبه تعداد واحد های انتقال و ارتفاع یک واحد انتقال، جذب چند جزیی، جذب همراه با واکنش های شیمیایی، برج هاب خنگ گننده، سیستم هوا و آب و دستگاه های تبخیر

نظرات()

پنجشنبه 1390/05/6

سرفصل انتقال حرارت

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

انتقال حرارت:
مقدمه، رابطه بین انتقال حرارت و ترمودینامیک، قوانین انتقال حرارت (هدایت، جابجایی و تشعشع)، انتقال حرارت هدایتی، مفهوم انتقال حرارت هدایتی، تعیین معادلات انتقال حرارت هدایتی، مقاومت هدایتی در اشکال مختلف، انتقال حرارت حالت پایا به صورت یک بعدی و دو بعدی، انتقال حرارت در دیواره ها با منبع حرارتی و بدون آن، انتقال حرارت در لوله ها با منبع حرارتی و بدون آن، انتقال حرارت در اشکال کروی با منبع حرارتی و بدون آن، انتقال حرارت در پره ها (Fins) با سطوح ثابت، انتقال حرارت جابجایی، اساس و مفهوم جابجایی، معادلات مربوط به جابجایی، حل معادله لایه مرزی به روش دیفرانسیلی و انتگرالی، تعیین ضرایب فیلمی، انتقال حرارت با جریان در داخل لوله ها و کانال ها، جابجایی اجباری، تعیین معادلات مربوطه، روابط تجربی و کاربرد آن ها، جابجایی آزاد، تعیین معادلات مربوطه، روابط تجربی و کاربرد آن ها، جابجایی آزاد، تعیین معادلات مربوطه، روابط تجربی و کاربرد آن ها، انتقال حرارت در مخازن همزده، انتقال حرارت در جریان متعامد روی سطوح، انتقال حرارت همراه با تغییر فاز، جوش و تبخیر و میعان فیلمی، انتقال حرارت تشعشعی، اجسام خاکستری و سیاه، روابط انتقال حرارت به صورت تشعشعی، ترکیب انتقال حرارت هدایتی، همرفتی و تشعشع و کاربرد آن ها در صنایع غذایی

نظرات()

پنجشنبه 1390/05/6

سرفصل مکانیک سیالات

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

مکانیک سیالات:
مقدمه، سیال ها (نیوتنی و غیر نیوتنی)، خواص مکانیکی سیالات، خواص ترمودینامیکی سیالات، آنالیز بعدی، استاتیک سیالات، معادله استاتیک سیالات، نیروی هیدرواستاتیک روی سطوح، پایداری اجسام غوطه ور، جریان سیال، قانون نیوتن، ویسکوزیته و انتقال گشتاور، عملکرد سیال غیر نیوتنی، لایه مرزی، رابطه ی انرژی و معادله ی برنولی، سیال تراکم ناپذیر نیوتنی در لوله ها و کانال ها، عدد رینولدز و جریان سیال در لوله ها، ضریب اصطکاک و افت فشار تابعی از عدد رینولدز در لوله ها، افت فشار در اتصالات و لوله های منحنی شکل، قطر معادل برای لوله های غیر مدور، توزیع سرعت برای جریان آرام، توزیع سرعت برای جریان درهم در لوله، مختصات جریان تابعی از گرادیان سرعت در لوله، جریان در کانال های باز، جریان سیال غیر نیوتنی تراکم ناپذیر در لوله ها، جریان سیلا غیر نیوتنی مستقل از زمان در لوله ها، دبی سطحی (shera-rate) در دیوار لوله ها برای سیال غیر نیوتنی مستقل از زمان، افت فشار در لوله ها برای جریان آرام و درهم سیال غیر نیوتنی مستقل از زمان، پمپ کردن سیالات (مایعات)، پمپ ها و پمپ نمودن، انواع پمپ ها، پمپ گریز از مرکز، روابط پمپ گریز از مرکز، پمپ های گریز از مرکز به طور سری و موازی، پمپ با تغییر مکان مثبت، بازده پمپ ها، عواملی که در انتخاب پمپ به کار می رود، ارتفاع کلی پمپ و توان مورد نیاز پمپ، جریان سیال تراکم پذیر در کانال ها و لوله ها، روابط انرژی، معادلات حالت، سرعت صوت در سیالات، جریان ایزونرمال گاز ایده آل در لوله های افقی، جریان غیر ایزونرمال گاز ایده آل در لوله های افقی، جریان آدیاباتیک، تراکم گاز و کمپرسور، محاسبه نیروی لازم و مراحل مورد نیاز، جریان دو فازی به طور مختصر، اندازه گیری جریان و فشار، حرکت سیال با وجود ذرات جامد در آن، حرکت نسبی سیال و ذرات تغلیظ شده، جریان در بستر های آکنده، فیلتراسیون، مقدمه ای بر حالت unseady state زمان تخلیه ی یک سیال از یک مخزن

نظرات()

پنجشنبه 1390/05/6

سرفصل ترمودینامیک

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

ترمودینامیک:
تعاریف، اهمیت و کاربرد ترمودینامیک در مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، کمیت های اصلی و اشتقاقی و واحد های هر یک از آن ها، ثانون اول ترمودینامیک در ارباط با سیستم های بسته، باز و باز با جریان پایدار، انرژی های مختلف یک سیستم، آنتالپی و استفاده از آن در مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، فرآیند های برگشت ناپذیر، قانون فازها، روابط آب و بخار اشباع و بخار فوق اشباع، روابط فشار، حجم و دما برای سیالاات خالص، ظرفیت حرارتی جامدات، مایعات و گاز و اثر دما و فشار بر آن ها، حرارت استاندارد احتراق و واکنش ها ی دیگر شیمیایی، اثر دما  فشار بر گرمای واکنش احتراق سوخت ها و مقدار حرارتی، قوانین دوم و سوم ترمودینامیک، محدودیت های تبدیل انرژیحرارتی به کار، برگشت ناپذیری و مفهوم آنتروپی، heat engine , heat pumps، سیکل های مرتبط با آن ها و راندمان آن ها با توجه به قانون دوم ترمودینامیک، خواص و روابط ترمودینامیکی سیالات خالص در حالت های دو فازی، سه فازی و دیاگرام های مربوط، جدوامل گاز های مورد استفاده در سیستم های سرد کننده و بررسی حصوصیات ترمودینامیکی آن ها، چرخه های سرماسازی و خصوصیات آن ها، انتخاب ماده سرمازا، سرما سازهای کمپرسوری و جذبی

نظرات()

پنجشنبه 1390/05/6

سرفصل عملیات کارگاهی

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

عملیات کارگاهی: (عملی)
مقدمه، ابزار شناسی کارگاهی، مواد شناسی، ایمنی در کارگاه، جوشکاری، آهنگری، ورق کاری، خم کاری، سوراخ کاری، سنگ زنی، پرچ کاری، حدیده و قلاویز، تراشکاری، لوله کشی، سیم کشی

نظرات()

پنجشنبه 1390/05/6

سرفصل علوم زراعی

• نوع مطلب: معرفی رشته و دروس ،
• نوشته شده توسط: ArAm

علوم زراعی:
تاریخچه و اهمیت محصولات زراعی، طبقه بندی محصولات زراعی، نقش عوامل محیطی در تولید محصولات زراعی، عملیات کاشت و داشت و برداشت، آشنایی با غلات و حبوبات و دانه های روغنی و نباتات صنعتی و ...

نظرات()

 • تعداد صفحات :3
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic